RISI: produkti me i ri per dobsim ART SOUP super n'forme kete vere.

Privatësia

Mbrojtja e privatësisë

Në emër të internet-dyqanit cityshop.tv zotohemi për të mbrojtur privatësinë e klientëve tonë.Ne mbledhim vetëm informacionet e domosdoshme të klientëve/shfrytëzuesve dhe të dhënat e nevojshme për afarizëm të cilat janë në përputhje me shprehitë e mira të afarizmit profesional.
Të gjitha informatat që janë në dispozicion në faqet e internetit mund të perdoren vetëm për qëllime informimi dhe promovimi të produkteve dhe shërbimeve nga Cityshop.

Ne u japim klientëve mundësi të zgjedhjes së vendimit nëse ata duan të fshihen nga listat e postimeve të përdorura për fushatat e marketingut.
Të gjitha të dhënat për përdoruesit/klientët janë rreptësishtë konfidenciale dhe në dispozicion vetëm për punonjësit që e kanë të domosdoshme kryerjen e punës së tyre.
Të gjithë punonjësit e internet dyqanit cityshop.tv janë përgjegjës për të respektuar parimet e mbrojtjes së privatësisë së klientëve.